Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Phường 1

thị xã Ngã năm - Sóc Trăng
stg-nganam-mnphuong1@edu.viettel.vn